جدید ترین اخبار روز ایران و دنیا

Chevrolet انتشار در تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت : ۱۰:۵۶ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت Impala Bel Air به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت : ۲:۵۶ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت Impala به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت : ۹:۴۱ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت Biscayne به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت : ۶:۰۷ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت 210 به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت : ۸:۵۱ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت Deluxe به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت : ۶:۳۵ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت Standard Six سری DC به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت : ۳:۲۴ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت Eagle سری CA به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت : ۱۲:۲۷ ق.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت سری BA Confederate به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت : ۹:۱۸ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت سری AE Independence به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت : ۱۱:۵۳ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت سری AD Universal به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت : ۱۰:۲۸ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت سری AC International به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت : ۱۱:۲۱ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت National سری AB به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت : ۱۱:۰۶ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت Capitol سری AA به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت : ۵:۱۴ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت سری X به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت : ۱۲:۲۸ ق.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت Superior به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت : ۶:۰۰ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت سری 490 به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت : ۴:۰۵ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت سری H به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت : ۱:۳۷ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت لایت 6 سری L به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو

Chevrolet انتشار در تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت : ۷:۳۰ ب.ظ

تاریخچه ساخت خودرو شورلت سری سی کلاسیک 6 به همراه مشخصات فنی و ظاهری این خودرو و اطلاعات تکمیلی برای آن به همراه جدول کامل مشخصات فنی و ظاهری و عکس های از زوایای مختلف از این خودرو